user-avatar
2 năm trước

Tính n biết lớp có n học sinh gồm ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh cùng n-3 học sinh khác

Trong một lớp có n học sinh gồm ba bạn Chuyên, Hà, Tĩnh cùng n-3 học sinh khác. Khi xếp tùy ý các học sinh này vào dãy ghế được đánh số từ 1 đến n mỗi học sinh ngồi một ghế thì xác suất để số ghế của Hà bằng trung bình cộng số ghế của Chuyên và số ghế của Tĩnh là 13/675 . Tính n.

      21 lượt thích 502 lượt xem       2 trả lời