user-avatar
2 năm trước

Câu nào sau đây sai?

A. HNO3 là chất lỏng không màu, mùi hắc, tan vô hạn trong nước.

B. N2O5 là anhidrit của axit nitric.

C. HNO3 là một trong những hóa chất cơ bản và quan trọng.

D. Dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh.

      34 lượt thích 1206 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

A sai, HNO3 không có mùi hắc.