Xu Hướng 7/2024 # 1️⃣ Roe Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Roe ™️ Xemweb.info # Top 4 Yêu Thích

Chào mừng các bạn đến với blog chúng tôi tổng hợp tất cả định nghĩa Q&A là gì, bàn về câu trả lời từ viết tắt cho các bạn trẻ, hôm nay chúng ta cùng xem qua một khái niệm mới đó là ROE là gì? Ý nghĩa của ROE. ROE là gì? Tính toán và ứng dụng (HIỆU QUẢ NHẤT). Công thức tính ROE? Mối quan hệ giữa ROA và ROE. ROE – Lợi tức trên vốn chủ sở hữu / Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

ROE là viết tắt của Return On Equity, thường được gọi là lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, hoặc lợi tức trên vốn.

Có thể hiểu: Bạn tự bỏ tiền ra (không vay mượn) để mở quán cà phê, trong 12 tháng có một số tiền lãi nhất định. Khi đó ROE là tỷ lệ giữa lãi / vốn bạn bỏ ra. Đối với cụm từ “một vốn bốn lời”, ROE = 4/1 = 4 hoặc 400%, đơn vị tính ROE là%

Ngoài ROE là gì thì có rất nhiều bạn quan tâm đến công thức. Vì vậy, công thức tính ROE như sau: ROE = (Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng của cổ phiếu phổ thông.

Vốn chủ sở hữu: tổng vốn chủ sở hữu

Doanh nghiệp A căn cứ vào bảng cân đối kế toán cuối kỳ: Lợi nhuận sau thuế kỳ này là: 20.000.000 đồng. Vốn chủ sở hữu đầu kỳ là: 100.000.000 đồng Như vậy, ROE = 20.000.000 / 100.000.000 = 0,2 hoặc 20% Nghĩa là từ 1 đồng doanh nghiệp bỏ ra sẽ tạo ra 0,2 đồng lợi nhuận.

Theo tiêu chuẩn quốc tế cụ thể là tiêu chí CANSLIM của Wiliam O’Neil, một doanh nghiệp được coi là tốt khi có ROE tối thiểu là 15%. Trong khi đó, ROA (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản) yêu cầu doanh nghiệp phải đạt mức tối thiểu 7,5%.

Tương tự với ROA, nhà đầu tư nên theo dõi ROE của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp gần nhất. Những doanh nghiệp duy trì ROE trên 20% / năm trong 3 năm liên tiếp sẽ có chút khởi sắc trên thị trường.

Nếu chỉ số ROE của doanh nghiệp chỉ tăng ấn tượng trong năm gần nhất trong khi các năm khác tăng giảm thất thường thì rất có thể hoạt động kinh doanh không ổn định.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên xem xét sự biến động của ROE và các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động đó.

Nhà đầu tư dựa vào 3 yếu tố để tìm ra ROE của doanh nghiệp tăng trưởng ổn định. Đó là tỷ suất lợi nhuận X đòn bẩy X vòng quay tài sản.

Khi ROE tăng đều và ổn định qua các năm có nghĩa là doanh nghiệp làm ăn tốt, sử dụng vốn hiệu quả và cổ phiếu của doanh nghiệp được đánh giá cao.

Như chúng ta đã tìm hiểu về ROE là gì ở trên chúng ta thấy chỉ số ROE thể hiện hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp hay nói cách khác doanh nghiệp bỏ ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trên 1 đồng vốn. . Về mặt lý thuyết, ROE càng cao thì hoạt động kinh doanh càng hiệu quả. Chỉ số ROE được nhà đầu tư phân tích và so sánh với các cổ phiếu cùng ngành trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư Thông thường, những cổ phiếu có ROE cao thường được các nhà đầu tư ưa chuộng và đối với những cổ phiếu có ROE cao thì giá của chứng khoán đó là cũng cao hơn Khi đánh giá ROE, nhà đầu tư thường đánh giá theo các góc độ sau:

ROE nhỏ hơn hoặc bằng lãi vay ngân hàng: nếu doanh nghiệp có lãi vay ngân hàng lớn hơn hoặc bằng ROE thì lợi nhuận tạo ra chỉ để trả lãi vay ngân hàng.

ROE lớn hơn lãi vay ngân hàng: cần đánh giá xem doanh nghiệp đã vay ngân hàng chưa và đã khai thác hết lợi thế cạnh tranh trên thị trường chưa, từ đó xem xét doanh nghiệp này có khả năng tăng ROE trong tương lai hay không.

Ngoài ra, ROE cao và được duy trì trong nhiều năm cũng cho thấy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thông thường, những doanh nghiệp có công suất lớn, lợi thế cạnh tranh cao, hoặc độc quyền thường có ROE rất cao.

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển ổn định, đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, một trong những tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính là ROE phải lớn hơn hoặc bằng 15%. Tuy nhiên, đối với một nền kinh tế đang phát triển và lạm phát cao, ROE 15% khó có thể làm hài lòng các nhà đầu tư.

Chúng ta không nên xem xét ROE trong 1 năm mà nên xem xét trong nhiều năm, ít nhất là 3 năm. Như vậy, nếu ROE luôn ở mức 15% trở lên trong vòng 3 năm và có xu hướng tăng lên thì doanh nghiệp được coi là hoạt động có hiệu quả.

Ngoài ra, khi đánh giá ROE cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng khác có thể ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như ngành nghề kinh doanh, thị trường, lạm phát, …

Chúng ta thường thấy ROE và ROA đi đôi với nhau. Vậy mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, nó cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận của công ty. Công thức tính ROA: ROA = (Lợi nhuận sau thuế / Tài sản) * 100%

Lợi nhuận sau thuế: là thu nhập ròng của cổ phiếu phổ thông

Tài sản: là tổng tài sản của doanh nghiệp. Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ

Mối liên hệ giữa ROA và ROE là gì? Dựa trên cách tính ROA và ROE, chúng sẽ chỉ khác nhau về mẫu số. ROA là lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, ROE là lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu. Từ đó, chúng ta có thể suy ra: Đòn bẩy tài chính = ROE / ROA = Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu Để đánh giá một doanh nghiệp hoạt động tốt hay không, người ta thường dựa vào đòn bẩy tài chính. Một doanh nghiệp phát triển tốt thường có đòn bẩy tài chính hợp lý hoặc rất thấp. Do đó, khi đầu tư, nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến chỉ số ROE mà cả chỉ số ROA: Doanh nghiệp A có: ROE = 20%, ROA = 15% Doanh nghiệp B có: ROE = 25%, ROA = 5% Như vậy, nếu các điều kiện tài chính và kinh doanh như nhau thì Doanh nghiệp A sẽ được đánh giá cao hơn Doanh nghiệp B mặc dù Doanh nghiệp B có ROE cao hơn. Mặt khác, đòn bẩy tài chính phụ thuộc nhiều vào ngành nghề kinh doanh. Các ngân hàng thường có ROE rất cao và ROA rất thấp; bởi vì bản chất của ngân hàng là lấy tiền của người gửi tiền và cho vay hoặc đầu tư vào người khác, thu được sự chênh lệch lợi suất này. Như vậy, đối với ngành này, ROE cao gấp 10 lần ROA là bình thường ROE sẽ bằng: Biên lợi nhuận x Doanh thu tài sản x Đòn bẩy tài chính Do đó, để tăng ROE, doanh nghiệp phải tăng ít nhất 1 trong 3 chỉ tiêu nêu trên:

Tỷ suất lợi nhuận = thu nhập sau thuế / doanh thu. Để tăng tỷ suất lợi nhuận, doanh nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh để tăng doanh thu đồng thời cắt giảm chi phí đầu tư.

Vòng quay tài sản = doanh thu kinh doanh / tổng tài sản. Để tăng chỉ tiêu này, một doanh nghiệp cần tạo thêm doanh thu trong tổng số tài sản hiện có. Ví dụ với không gian quán cà phê, buổi sáng bạn có thể bán cà phê ăn sáng, buổi trưa bạn có thể bán kèm bữa trưa, buổi tối bạn có thể tổ chức các lớp học tiếng Anh hoặc các kỹ năng khác. Như vậy, cùng một tài sản là quán cà phê bạn có thể tăng doanh thu bằng cách kết hợp bán các mặt hàng thiết yếu vào đúng thời điểm

Đòn bẩy tài chính = Vốn chủ sở hữu / Vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp có thể tăng chỉ số này bằng cách vay thêm vốn đầu tư. Nếu lãi suất vay nợ thấp hơn thu nhập trên tổng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vay vốn để đầu tư sẽ có hiệu quả.

Để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:

Không nên đánh giá quá cao chỉ số ROE, cần phân tích, đánh giá, so sánh đồng thời với các chỉ tiêu tài chính khác cũng như các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã: VNM) luôn nằm trong nhóm tăng trưởng tốt và có giá cao nhất thị trường.

Lý do là vì VNM có ROA và ROE rất tốt.

Theo thống kê, ROE của VNM luôn trên 30% trong nhiều năm liên tục từ 2013 – 2024. Cụ thể: Năm 2013 ROE của Vinamilk đạt 37,24%, năm 2014 giảm nhẹ xuống 30,84%. Đến năm 2024, ROE tăng trở lại lên 37,15% và năm 2024 tăng lên 41,73%.

Những con số trên cho thấy VNM hoạt động kinh doanh mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Công ty đã sử dụng rất hiệu quả nguồn vốn của công chúng.

Ngoài VNM, các cổ phiếu khác như FPT, HPG, TCT … cũng có ROE tốt và được nhà đầu tư đánh giá cao.