Thịnh Hành 6/2024 # Lá Cờ Đỏ Sao Vàng Là Quốc Kỳ Của Tổ Quốc Việt Nam # Top 8 Yêu Thích

Lịch sử và ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng gắn liền với những năm tháng đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam đánh đuổi quân xâm lược, giành chính quyền, thống nhất đất nước để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc ngày nay. Thế nhưng, nhiều kẻ bất đồng chính kiến như Lê Dủ Chân đã cố tình xuyên tạc lịch sử và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng – Quốc kỳ của Tổ quốc.

Lá cờ đỏ sao vàng không phải là sản phẩm của ngoại quốc như luận điệu xuyên tạc của Lê Dủ Chân

Khi cho rằng lá cờ đỏ sao vàng không xuất xứ từ trong lòng dân tộc Việt Nam mà nó là sản phẩm của ngoại quốc do Hồ Chí Minh mang về áp đặt lên đầu lên cổ nhân dân Việt Nam, Lê Dủ Chân đã cho mọi người thấy rõ sự hạn hẹp trong hiểu biết và sự sai trái, điêu ngoa của mình. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi rõ lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ chống thực dân Pháp (23/11/1940). Tác giả sáng tạo ra lá cờ nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh này là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (sinh ngày 5/3/1901 tại Hà Nam, bị địch bắt và bị xử bắn ngày 28/8/1941). Trước đó, từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng, trong các cuộc đấu tranh đã xuất hiện lá cờ đỏ có ngôi sao vàng năm cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm. Năm 1940, Xứ uỷ Đảng Cộng sản Đông Dương ở Nam kỳ họp quyết định khởi nghĩa, đã thực hiện di huấn của đồng chí Trần Phú lấy cờ đỏ sao vàng làm lá cờ khởi nghĩa. Tháng 5/1941 tại Cao Bằng, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Trung ương VIII quyết định thành lập tổ chức Việt Nam độc lập đồng minh – Đoạn mở đầu chương trình Việt Minh ghi rõ: “Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ”. Đây là văn bản đầu tiên, chính thức quy định Quốc kỳ của nước Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, Tuyên Quang đã quyết định Quốc kỳ Việt Nam là nền đỏ, ở giữa có một sao vàng năm cánh. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đã ghi vào Hiến pháp: “Quốc kỳ Việt Nam dân chủ cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”. Sau ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam đã liền một dải. Tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã công nhận Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Gần đây nhất, tại Điều 13 Hiến pháp năm 2013 đã ghi rõ: “Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”. Rõ ràng, sự ra đời của lá cờ đỏ sao vàng luôn gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam, hoàn toàn không có chuyện vay mượn hay là sản phẩm của ngoại quốc. Như vậy, việc xuyên tạc lịch sử, coi lá cờ đỏ sao vàng là sản phẩm của ngoại quốc hoàn toàn là sự bịa đặt sai trái của Lê Dủ Chân.

Lá cờ đỏ sao vàng – Quốc kỳ của Việt Nam là biểu trưng cho khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam

Sau khi xuyên tạc lịch sử quốc kỳ Việt Nam, Lê Dủ Chân đã cố tình dùng những từ ngữ “bẩn thỉu” để thực hiện mưu đồ bôi bẩn, hạ thấp giá trị của lá cờ đỏ sao vàng. Y đã cố tình đổ thừa những hành động phi chính nghĩa, phản lại truyền thống chính danh của dân tộc Việt Nam cho biểu trưng của Tổ quốc là lá cờ đỏ sao vàng. Y cho rằng ngày nay dưới lá cờ đỏ sao vàng này: Tổ quốc đang lâm nguy; Chủ quyền quốc gia đã bị xâm phạm; Danh dự dân tộc đã mất; Nhân dân lầm than; Đạo đức xã hội băng hoại; Lòng yêu nước bị chà đạp trên đường phố; Người yêu nước bị giam cầm trong lao tù; Tự do, dân chủ, quyền người bị thủ tiêu. Rõ ràng, đây là những lời lẽ phát ra từ cái đầu mê sảng, hoang tưởng của Lê Dủ Chân mà thôi. Thực tế chứng minh lá cờ đỏ sao vàng đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, là biểu tượng của ý Đảng, lòng dân, là biểu tượng thiêng liêng nhất, thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược và xây dựng đất nước hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc. Lá cờ đỏ sao vàng là minh chứng khẳng định cho sự thống nhất, độc lập, tự chủ và hòa bình của dân tộc Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Việc cố tình xúc phạm, bôi nhọ, gán ghép ý nghĩa quốc kỳ với những hành động đê hèn, sai trái của Lê Dủ Chân chỉ là câu chuyện hoang đường mà thôi!

Cố tình xuyên tạc lịch sử, ý nghĩa quốc kỳ của Việt Nam, Lê Dủ Chân đã cho mọi người thấy rõ ông ta không từ một thủ đoạn nào, dù là xấu xa nhất, bỉ ổi nhất để chống phá đất nước, chống phá chế độ, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với những người như thế, lịch sử dân tộc không bao giờ có thể tha thứ!