user-avatar
2 năm trước

Tính thiết diện, diện tích của hình chóp bị cắt bởi (P) biết ABCD là hình thang, đáy lớn BC = 2a, AD= a

Cho hình chóp SABCD, ABCD là hình thang, đáy lớn BC = 2a, AD= a, mặt bên (SAD) là tam giác đều. Lấy điểm M trên cạnh AB sao cho MB = 2AM. mặt phẳng (P) đi qua M và song song với SA BC. Xác định thiết diện của hình chóp bị cắt bởi (P) và tính diện tích thiết diện đó

      187 lượt thích 600 lượt xem       2 trả lời
user-avatar

thiết diện là hình thang cân MNEQ với MN song song với SA, NE song song với BC, EQ song song với SD, MQ song song với BC. MN = EQ = SA/2 = a/2, NE = 1/3 * BC = 2a/3
CÒn đáy lớn MQ thì mình chưa tính đc :3 nên chưa ra diện tích :)))