user-avatar
2 năm trước

Tính xác suất để mặt chẵn xuất hiện 2 lần trong 5 lần gieo biết mặt 4 chấm xuất hiện gấp 3 lần

Một con súc sắc ko đồng chất sao cho mặt 4 chấm xuất hiện nhiều gấp 3 lần các mặt khác, các mặt còn lại đồng khả năng. Gieo 5 lần liên tiếp. Tính xác suất để mặt chẵn xuất hiện 2 lần trong 5 lần gieo

      48 lượt thích 565 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

Từ dữ kiện => xác suất xuất hiện mặt 4 chấm là 3/8 . Xác suất xuất hiện các mặt còn lại là 1/8
Xác suất để 1 lần xuất hiện mặt chẵn là : 1/8+1/8+3/8 = 5/8
Chọn 2 trong 5 lần xuất hiện mặt chẵn, có C2552 = 10 cách
Vậy xác suất để 2 lần trong 5 lần xuất hiện mặt chẵn là 5/8. 5/8. 3/8. 3/8. 3/8. 10=...