user-avatar
2 năm trước

Tìm số số tự nhiên lẻ có sáu chữ số đôi một khác nhau mà mỗi số có đúng 2 chữ số chẵn

có 10 chữ số từ 0 đến 9. Tạo được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có sáu chữ số đôi một khác nhau mà mỗi số có đúng 2 chữ số chẵn, đồng thời 2 chữ số chẵn không đứng kề nhau

      62 lượt thích 735 lượt xem       3 trả lời
user-avatar

Số lẻ {1;3;5;7;9} ( 5 số lẻ)

Số chẵn {0;2;4;6;8} (5 số chẵn)

Gọi số có sáu chữ số trên là

Để được số lẻ thì f {1;3;5;7;9}

còn 5 vị trí a,b,c,d,e cho số chẵn xếp sao cho đứng kề nhau theo Ơle ta được cách

*cho 0 đứng đầu ta được x x số

*xét riêng 0 đứng đầu 3 x 4 x số

Vậy số số tự nhiên thõa môn yêu cầu là x x - 3 x 4 x số

user-avatar

22680 số

user-avatar

sorry mình làm lộn đề nhưng cách hiểu có thẻ hao hao như vậy