user-avatar
2 năm trước

Tìm số hạng không chứa x trong khai triển P(x)= (2/x+x^2 )^20

trong khai triển P(x)= (2/x+X2 )20

a. tìm số hạng không chứa x

b. tìm số hạng chứa x10

giải giúp em với ạ. em tính ra câu a số nhỏ câu b số lớn nên hơi nghi nghi :)) help me

      61 lượt thích 580 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

Số hạng tổng quát an-k bk

Trong câu a để là nhanh ta lập hệ luôn với a là ; b là

=> ( ) 20-k () k = 0 =>k

từ k ta tính hệ số

câu b tương tự