user-avatar
2 năm trước

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ?

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số được lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 và là một số chia hết cho 15?

A. 234..

B. 243.

C. 132.

D. 432.

      173 lượt thích 528 lượt xem       10 trả lời
user-avatar

uar sao Huất Anh Lộc này ra câu hỏi rồi tự trả lời luôn vậy ,bạn chơi an gian

user-avatar

B. 243.

user-avatar

ừ chắc vậy đó

user-avatar

B:243

user-avatar

Câu B nha

user-avatar

Số cần tìm là N=a1a2...a4

 • Vì N⋮15⇒a4=5N có một cách chọn.
 • Mỗi số a1,a2 có 9 cách chọn.
 • +) Nếu a1+a2+a4=3k⇒a3∈{3;6;9} có 3 cách chọn.

  +) Nếu a1+a2+a4=3k+1⇒a3 ∈{2;5;8} có 3 cách chọn.

  +) Nếu a1+a2+a4=3k+2⇒a3 ∈{1;4;7} có 3 cách chọn.

  Vậy trong mọi trường hợp thì a3 có 3 cách chọn.

  Vậy có tất cả 1.92.3=243 số thoả mãn.

  Chọn đáp án B.

  user-avatar

  huất anh lộc,bn lập 2 nk ak báo cáo ngay

  user-avatar

  Đáp án:B