user-avatar
2 năm trước

Có bao nhiêu cách đi từ A đến C biết từ A đến B có 2 con đường ?

từ a đến b có 2 con đường,từ b đến c có 3 con đường,có 4 con đường trực tiếp từ a đến c. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ a đến c

      168 lượt thích 464 lượt xem       2 trả lời
user-avatar

2x3+4=10 cach nha ban

user-avatar

số cách đi từ a đến c là: 2.3+4 =10 nha bạn